header

Tesoroetenendrinken.nl is een product van de afdeling Marketing & Communicatie van Elver in Nieuw Wehl, Nederland. Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie over de mogelijkheden die Tesoro biedt op het gebied van eten & drinken. Voor belangstellenden en betrokkenen bij de expertise van Elver: wonen, dagbesteding, behandeling en begeleiding van mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking is de site www.elver.nl.

De informatie op deze website is met uiterste zorg samengesteld. Hoewel Elver tracht deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden.

Aansprakelijkheid
Elver aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het functioneren of het bestaan van sites waar door middel van een link vanaf deze site naar wordt verwezen, noch voor de producten en/of diensten die op dergelijke sites worden aangeboden. Elver aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website of van fouten die gemaakt worden op sites waarnaar vanaf www.tesoroetenendrinken.nl  verwezen wordt. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht.

Gebruik content
U mag de inhoud in en van deze website niet kopiëren en/of veranderen zonder voorafgaande toestemming van de afdeling Marketing & Communicatie van Elver. Dat geldt met nadruk ook voor de gebruikte foto’s.